TŁUMACZENIA

Na co dzień współpracuję z wieloma podmiotami działającymi na rynku polskim oraz za granicą. Wykonuję tłumaczenia zwykłe (1800 znaków ze spacjami na stronie) i tłumaczenia poświadczone (1125 znaków ze spacjami na stronie). Tłumaczę dokumenty urzędowe, sądowe i prawne (np. orzeczenia, pozwy, testamenty, pisma procesowe, opinie prawne, akty notarialne, akty urodzenia, pisma i zaświadczenia urzędowe itp.), dokumenty handlowe i ekonomiczne (np. dokumentacja księgowa, raporty finansowe, umowy, faktury, statuty, wyciągi z rejestrów handlowych itp.), dokumenty samochodowe, dokumentację celną, świadectwa, umowy o pracę, instrukcje obsługi, zaświadczenia lekarskie itp. Wykonywane przeze mnie tłumaczenia ustne obejmują m.in. tłumaczenia podczas przesłuchań oraz na rozprawach sądowych, tłumaczenia czynności notarialnych, czynności w urzędzie stanu cywilnego, tłumaczenia negocjacji handlowych, spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń itp.

Wysyłając tekst do wyceny, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wyceny i ewentualnej realizacji zleconej usługi. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania.