„Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata”  – Ludwig Wittgenstein