Strona główna

Tłumacz przysięgły języka angielskiegoglowna

Magdalena Łochowska – Piotrowicz

Wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną
przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/93/09

Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych PT TEPIS