Oferta

Tłumaczenia pisemne:oferta

  • dokumenty sądowe, prawne  (np. akty prawne, orzeczenia, pozwy, testamenty, pisma procesowe, opinie prawne, akty notarialne, itp.)
  • dokumenty handlowe i ekonomiczne (np. dokumentacja księgowa, raporty finansowe, umowy, faktury, statuty, wyciągi z rejestrów handlowych, itp.)
  • dokumenty samochodowe, dokumentacja celna, świadectwa, umowy o pracę, instrukcje obsługi, zaświadczenia lekarskie, akty urodzenia, akty zgonu, itp.

Tłumaczenia ustne:

  • tłumaczenie podczas przesłuchań oraz na rozprawach sądowych
  • czynności notarialne, czynności w urzędzie stanu cywilnego
  • negocjacje handlowe, spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia

 

Tłumaczenia można zlecać pocztą elektroniczną, jednakże w przypadku tłumaczeń poświadczonych, przy odbiorze tłumaczenia należy przedłożyć oryginał dokumentu.